Vận Tải Đường Bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

thông tin liên hệ
-

Mr. Trần Văn Ninh
Phó Giám Đốc - 01645 520 275

Mr Khánh
- 0963251516

-

-

Tuyển lái XE TẢI 1-15 tấn và Lái Đầu kéo CONTANER

Tuyển dụng lái xe tải 1-15 tấn và Đầu kéo Container: Hạng B2, C, D, E, FC
Tuyển dụng lái xe tải 1-15 tấn và Đầu ké...