Vận Tải Đường Bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

thông tin liên hệ
Mr Kiên - Chi nhánh TP. HCM
Điều hành - 01673 733 333

Mr. Trần Văn Ninh
Phó Giám Đốc - 01645 520 275

-

Chi nhánh TP. HCM: Mr Kiên: 01673 733 333
Điều hành - 01673 733 333

-

-

Mr Khánh
- 0963251516

-

Mr Tươi - Chi nhánh TP. HCM
quản lý - 0938 8301 737

Tuyển lái XE TẢI 1-15 tấn và Lái Đầu kéo CONTANER

Tuyển dụng lái xe tải 1-15 tấn và Đầu kéo Container: Hạng B2, C, D, E, FC
Tuyển dụng lái xe tải 1-15 tấn và Đầu ké...