Vận Tải Đường Bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

thông tin liên hệ
Mr. Trần Văn Ninh
Phó Giám Đốc -

Mr Khánh
- 0963 251 516

Văn Phòng Hà Nội
Phòng Nhân sự
0866720475 - 0941543365 - 0981231598

Văn Phòng Hồ Chí Minh
Hotline - 0916722168 - 0979067463

Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiểm hàng)

Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiểm hàng)
Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiể...