Vận Tải Đường Bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

thông tin liên hệ
-

Mr. Trần Văn Ninh
Phó Giám Đốc - 01645 520 275

Mr Khánh
- 0963251516

-

-

Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiểm hàng)

Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiểm hàng)
Tuyển thủ kho, quản lý kho, checker (Kiể...